URGJENTISHT : Të ndalohet rrjeti 5G në TOKË dhe në HAPËSIRË/ Rrezatimi Wireless, me ndikime shkatë rruese në shën detin dhe mje disin. Ja faktet tmerruese

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Drejtuar O KB, OB SH, BE, Këshi llin e Evropës dhe qeveritë e të gjitha kombeve, Shkencëtarëve…

Mjekët, Organizatat Mjedisore dhe qytetarët nga te gjitha vendet e botës, kërkojnë urgjentisht ndalimin e vendosjes së rrjetit Wireless 5G (gjenerata e pestë), përfshirë 5G nga satelitët hapësinorë.

5G do të rrisë masivisht ekspozimin ndaj rrezatimit të frekuencës radio (RF) në krye të rrjeteve 2G, 3G dhe 4G për telekomunikacionin tashmë në vend.

Rrezatimi RF është provuar i dëmshëm për njerëzit dhe mjedisin. Vendosja e 5G përbën një eksperiment mbi njerëzimin dhe mjedisin që përcaktohet si një krim sipas ligjit ndërkombëtar.

Efektet e dëmshme të rrezatimit të frekuencës së radios tashmë janë provuar.

Edhe para se të propozohej 5G, dhjetëra kërkesa dhe thirrje nga shkencëtarë ndërkombëtarë, përfshirë këtu edhe Apelin e Freib urger të nënshkruar nga mbi 3,000 mjekë, bëri thirrje për ndaljen e zgjerimit të teknologjisë Wireless dhe një moratorium në stacionet e reja bazë.

Në vitin 2015, 215 shkencëtarë nga 41 vende ia komunikuan alarmin e tyre Kombeve të Bashkuara (KB) dhe Organizatës Botë rore të Shëndetit (OBSH). Ata deklaruan se “botime të shumta shkencore të kohëve të fundit kanë treguar që EMF [fushat elektrom agnetike]prek organizmat e gjallë në nivele shumë më poshtë sesa percaktojnë udhëzimet ndërkombëtare dhe kombëtare “. Më shumë se 10,000 studime shkencore të rishikuara demonstrojnë dëmet për shëndetin e njeriut nga rrezatimi RF.

Efektet përfshijnë: Ndryshimi i ritmit të zemrës Ndryshime Gjenetike
Metabolizmi i ndryshuar Zhvillimi i qelizave burimore të ndryshuara
Kanceret Sëmundje kardiov askulare Rënia e aftësisë njohëse
Dëmtimi i ADN-së Ndikimet në mirëqenien e përgjithshme Rritje të radikaleve të lirë
Mangësi në të nxënë dhe kujtesë Funksionimi dhe cilësia e sper mës së dëmtuar
Abortet Dëmtimi neurologjik Obeziteti dhe diabeti Stresi oksidativ

Efektet tek fëmijët përfshijnë autizmin, çrregullimin e hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes ADHD dhe azmës.


Dëmi shkon përtej racës njerëzore, pasi ka prova të bollshme të dëmtimit të bimëve dhe kafshëve të egra të ndryshme [32] [33] dhe kafshëve laboratorike, duke përfshirë:
Milingonat Shpezët Pyjet Brretkocat Mizat e frutave Bletët e mjaltit Insektet
Gjitarët Minjtë e vegjël Minjtë e mëdhenjë Bimët Pemët

Efektet mikrobiologjike negative janë regjistruar gjithashtu.

Agjensia Ndërkombëtare e OBSH-së për Kërkime mbi Kan cerin IARC konkludoi në 2011 se rrezatimi RF i frekuencave 30 kHz – 300 GHz është ndoshta kancerogjen për njerëzit (Grupi 2B. Sidoqoftë, provat e fundit, përfshirë studimet e fundit mbi përdorimin e celularit dhe rreziqet e kan cerit të trurit, tregojnë se rrez atimi RF është provuar kance rogjen për njerëzit dhe tani duhet të klasifikohet si një “Kanc erogjen i Grupit 1” së bashku me ty min e duha nit dhe asbestin.

Share.