fbpx

Theksi u vu në ”Lozanë” kundër ishujve të Ar.matosur…

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ishujt e armatosur të Turqisë shkel Selami Profesorin e së Drejtës Ndërkombëtare, duke thënë se hapat mund të marrin “në ishujt duhet të jepet një periudhë kohe në kuptimin që Greqia zyrtarisht të çarmatoset. Emërimet përcaktojnë kohëzgjatjen e tij.

Koha e dhënë por jo-ushtarake për t’u kthyer në statusin Greqia kishte nevojë për beton nëse , siguria e Turqisë në KB brenda objektit të Nenit 51 të Kartës do të jetë nën kërcënim të drejtpërdrejtë, e drejta për vetëmbrojtje individuale “u gjet në vlerësim.

Share.