fbpx

Safije Sadiki – Shaini – kandidate për nga zona 2 zgjedhore: Koalicioni AAA-ASH do të angazhohet për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit, veçanërisht kundër diskriminim gjinor,

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Tash esht Koha

Safije Sadiki – Shaini – kandidate për nga zona 2 zgjedhore: Koalicioni AAA-ASH do të angazhohet për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit, veçanërisht kundër diskriminim gjinor,

Almakos: Znj. Safije, çfarë ofron koalicioni AAA-ASH për shqiptarët? Apo, më saktë, çfarë ofron koalicioni për zhvillimin dhe avancimin e femrës shqiptare në politikë?

Safije Sadiki Shaini: Koalicioni AAA-ASH shqiptarëve në vendin tonë, para së gjithash, u ofron demokraci, drejtësi, shtet të zhvilluar dhe mirëqenie. Duke u bazuar në programin e këtij koalicioni, që vjen me titullin “Shtet për të gjithë”, që nënkupton barazi, të drejta të barabarta, mund t’ju them se ka ardhur koha për ndryshim edhe tek shqiptarët. Tash është koha që të vendoset shteti i së drejtës, i cili nuk i përzgjedh qytetarët në bazë të përkatësisë etnike, fetare e politike.
Po ashtu ka ardhur koha për arsim cilësor, ndërsa kjo vjen si nevojë, duke e parë gjendjen e arsimit në Maqedoni, për çka mund te them se është në gjendje shumë të ulët e të dobët, ndërsa ne e dimë se ku është adresa e këtij dështimi. Që nga gjendja fizike e objekteve e pajisjeve për mësim, realizimi i programeve mësimore ose kualifikimi i kuadrit mësimdhënës, e deri te niveli i diturive dhe shkalla e ndërgjegjësimit të nxënësve dhe studentëve, gjendja e arsimit lë shumë për të dëshiruar. Të gjitha këto fakte, e shumë të tjera që për shkak të hapësirës nuk po i përmendim, na detyrojnë të luftojmë për një arsim më kualitativ e më të avancuar.
Gjithashtu, si asnjëherë më parë, tash është koha edhe për investime te shqiptarët. Jeta e shqiptarit tonë është në kushte nën mesatare Dhe, kjo letargji duhet ta ketë një fund.
Ndërkaq, sa i përket femrës shqiptare në politikë, unë duhet të theksoj se pjesëmarrja e grave në vendimmarrje është e pamjaftueshme. Rritja e përfaqësimit të grave në Kuvend dhe në këshillat komunale është kryesisht për shkak të kuotave zgjedhore. Prandaj koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa do të angazhohet për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit, veçanërisht kundër diskriminim gjinor, si dhe në përmirësimin e përfaqësimit të grave në jetën publike të vendit.

Tash esht Koha
Share.