fbpx

Sa herë që Pejgamberi a.s. shihte ndonjë re në qiell, ai sillej sa këndej andej i shqetësuar..

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sa herë që Pejgamberi alejhi selam shihte ndonjë re në qiell, ai sillej sa këndej andej i shqetësuar..Atau tregon se Aishja r.a. ka rrëfyer:“Sa herë që Pejgamberi a.s. shihte ndonjë re në qiell, ai sillej sa këndej andej i shqetësuar, hynte e dilte dhe i ndryshonte fytyra. Ndërsa, po të binte shi, ai qetësohej.” Kështu, Aishja e dinte këtë gjendje të tij,(Njëherë)

Pejgamberi a.s. tha: “S’e di. (Kam.frikë) se mos është si ajo që u ndodhi një populli që përmendet në Kuran në këtë ajet:“Pastaj, kur ata e panë atë si një re të dendur drejt luginave të tyre, thanë:‘Kjo është një re që po na sjell shi!’Jo!Përkundrazi ajo ishte (d ënimi) për të cilin ju kërkuat të shpejtohej! Një erë në të cilën qe ndëshkimi i dhimbshëm!,(Kuran, 46:24) (3206)

Share.