Niveli i Drinit të Zi pesë herë më i ulët se mesatarja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +


Pothuaj pesë herë më i ulët se mesatarja për tetor është niveli i Drinit të Zi në Lozhan, tregojnë matjet e sotme hidrologjike.

Janë përgjysmuar nivelet e lumenjve Treska në Makedonski Brod, lumit Sateska në Botun, i Cërnarekës në R.B. Most, i lumit Strumicë në Novosellë, i Pçinjës në Pelincë dhe i Lepencit në Shkup.

Diçka mbi mesataren janë edhe Vardari në Shkup, si dhe Pçinja në Banjën e Katllanovës.

Nivelet e liqeve, i Ohrit, i Prespës dhe i Dojranit, është në kuadër të mesatares së tetorit.

Loading…

Share.