fbpx

MREKULLI/ Pasi doktor Ismail Lutoni ra në sexhde, foshnja filloi të rikthehet në jetë!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nga: Dr. Ismail Lutolli – specialist Pediatër
Subspecialist Dietolog-Nutricionist Subspecialist
Hematolog ; Onkolog

Për mua ajo ditë e shtunë, ishte një ditë e zakonshme në punë. Kisha filluar herët punën dhe kujdestaroja për periudhën 24 orëshe. Ndodhesha kujdestar në Neonatologjinë Intensive. Është repart ku i sjellin të posalindurit me probleme të theksuara apo të lindur parakohe. Është repart i mbushur me të vegjël të cilët vazhdojnë trajtimin dhe ofrimin e kushteve optimale për të vazhduar jetën.

Në pranimin e ndërrimit, ishte rasti i një vajze të vogël, e cila ishte pranuar para pak orësh dhe u referua si rasti më i rëndë dhe gjithashtu si rast që mund të përfundonte me vdekje, për shkak të komplikimeve, lindjes së parakohshme anemisë së theksuar, një gjakderdhjeje të cilin nuk e ndalonin dot. U përcollën në detaje tërë masat e ndërmarra dhe keqësimin që ndodhte nga ora në orë. Nuk ishte më e madhe sesa 28 javësh dhe me peshë afro 1 kg. Ishte komplikuar gjendja e nënës dhe lindja ishte bërë domosdoshmëri.

Lindja kishte ndodhur me operim cezarian. Fëmija ventilohej përmes një ambubaloni me të cilin merrte sasinë e nevojshme të oksigjenit. Derisa vazhdoja kontrollin e fëmijëve nga larg dëgjova një nga motrat kujdestare duke thënë: Shpejtë, shpejtë…..Gjendja e vajzes po vazhdonte keqësimin dhe parametrat e aparatit që e mbante në jetë, tregonin shenja të theksuara keqësimi. Puna e parë që e bëra me shpejtësi, ishte riintubimi i foshnjës, pra vendosja e një tubusi për frymëmarrje artificiale përmes aparatit respirator.

Kisha frikë mos kishim mbyllje të tubusit, pasi saturimi po ulej çdo moment.
I morëm analizat e nevojshme. Ky fëmijë kishte ardhur në jetë nga një lindje urgjente cezariane. Diçka kishte ndodhur në shtatzaninë e nisur dhe ishte urgjente lindja. Gjasat për mbijetesë nuk ishin të mëdha. Në analizat laboratorike, shihej një acidozë e theksuar dhe ishte e domosdoshme të ipen preparate gjaku për ta nxjerrë nga një anemi e thellë, e cila rrezikonte të përfundonte me vdekje.

Shenjat e një foshnjeje 28 javëshe shiheshin qartë
Ishte një foshnje e cila ende nuk ishte përgaditur të vinte në këtë jetë. Sidoqoftë kishte ardhur dhe tani ndodhej në repartin e Neonatologjisë Intensive. Përkundër terapisë së marrë, në çdo orë që kalonte, ndodhte vetëm keqësim i gjendjes së përgjithshme. Në monitor vërehej ulje e saturimit, i cili tani shënonte shifra 90% dhe gjithashtu edhe ulje të pulsit, i cili tregonte për një prognozë jo të mirë.

Lexoni vazhdimin në linkun më poshtë:
VAZHDIM..

Share.