fbpx

Lutja me e dobishme, me madheshtore dhe me e perkryerja…!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Lutja me e dobishme, me madheshtore dhe me e perkryerja..!Lutja me e dobishme, me madheshtore dhe me e perkryerja.Surja El Fatiha1. Me emrin e Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit!6. Na udhezo (na perforco) ne Udhen e Drejte.7. Ne udhen e atyre te cilet i begatove me te mira dhe jo ne te atyre me te cilet je i hidheruar e qe kane humbur.Ibn Tejmije thote: Lutja me e dobishme, me madheshtore dhe me e perkryerja eshte lutja e sures El Fatiha..

Share.