Kroacia shfuqizon kuotat e punësimit për të huajt, mbetet një kusht i rëndësishëm

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

17:46 | 31 Tetor 2019

Propozimi i Ligjit për të Huajt, të cilin Ministria e Brendshme e Kroacisë e dërgoi për debat publik, shfuqizon kuotat për punësimin e të huajve dhe thjeshton punësimin e tyre, por punëdhënësit së pari duhet të kontrollojnë nëse nevojat e punëtorëve mund të plotësohen në tregun e brendshëm.

Modeli i propozuar ka për qëllim t’i përgjigjet më shpejt nevojave të tregut të punës dhe të përcaktojë më qartë dispozita në lidhje me hyrjen, qëndrimin dhe punën e të huajve, tha për Hina zëdhënësja e Ministrisë së Brendshme Marina Mandiq.

Propozimi kërkon të shfuqizojë kuotat e mandatuara nga qeveria dhe parashikon një model të ri, më të thjeshtë të punësimit të të huajve për të përmbushur nevojat e punëdhënësve, transmeton KosovaPress.

Sidoqoftë, para punësimit të punëtorëve të vendit të tretë, punëdhënësit do të duhet të kontrollojnë përmes Shërbimit kroat të Punësimit nëse ata mund t’i plotësojnë nevojat e tyre në tregun kombëtar të punës.

Meqenëse, pas miratimit të këtij ligji, qeveria nuk do të përshkruante më një kuotë vjetore të lejeve të punësimit për të huajt, propozimi përcakton që një mendim pozitiv i Shërbimit kroat të Punësimit t’i bashkëngjitet procesit të aplikimit për lëshimin e lejeve të qëndrimit dhe punës.

Ajo gjithashtu përshkruan kategoritë e vendeve të punës për të cilat Ministria e Brendshme lëshon leje qëndrimi dhe pune pa mendimin e Shërbimit kroat të Punësimit përmes administratës kompetente të policisë, d.m.th stacioneve, për shembull për Kartën Blu të BE-së, investitorët dhe ofruesit e shërbimeve.

Në të njëjtën kohë, për shkak të metodës së re të punësimit, një lidhje më e madhe midis organeve shtetërore dhe institucioneve (departamentet policore / stacionet, administratat tatimore, pensionet, punimet e inspektimeve) është e përshkruar në fushën e zbatimit të kontrollit, si dhe mbrojtjen e punëtorëve dhe të drejtat e tyre, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme në faqen e saj të internetit.

Zëdhënësja Mandiq tregon se bashkësia e biznesit dhe punëdhënësit, Shërbimi kroat i Punësimit dhe organet e tjera do të konsultohen gjatë procesit të hartimit të ligjit, për të cilin është paraparë procedura e rregullt.

“Në këtë mënyrë, pas miratimit të projektligjit aktual, ne do të bëheshim me një ligj që i përgjigjet nevojave të tregut të punës,” tha Mandiq.

Projektligji do të përshkruajë një vizë afatgjatë si leje qëndrimi në territorin e Republikës së Kroacisë, e cila është më e gjatë se 90 ditë në çdo periudhë prej 180 ditësh dhe do të përshkruajë kushtet që një punëdhënës duhet të përmbushë në mënyrë që të marrë mendimin e Shërbimit kroat të Punësimit.

Ai do të lejojë edhe rregullimin e qëndrimit të përkohshëm për arsye humanitare për qytetarët kroatë me nënshtetësi të huaj dhe do të përcaktojë dispozita më të favorshme për marrjen e qëndrimit të përhershëm në Kroaci për familjarët e shtetasve kroatë dhe pjesëtarët e popullit kroat me nënshtetësi të huaj.

Familjarët e shtetasve kroatë dhe pjesëtarët e popullit kroat nuk do të duhet të plotësojnë kërkesën prej pesë viteve të qëndrimit të ligjshëm, por vetëm katër vjet, dhe nuk do të kenë nevojë të provojnë mjetet e mbështetjes ose të kalojnë provimin në zotësi në gjuhën kroate dhe shkrimin latin.

Propozimi i ligjit gjithashtu ndryshon dispozitat që lidhen me autorizimin e qëndrimit afatgjatë, përkatësisht parashikimin e ri-blerjes së qëndrimit afatgjatë në kushte më të favorshme për personat, qëndrimi afatgjatë i të cilëve u ndërpre për disa arsye dhe azhurnimin e dispozitave të kundërvajtjes.

Ministria e Brendshme fton publikun e interesuar që brenda 30 ditëve të paraqesë komentet dhe propozimet e tyre mbi projektligjin e publikuar përmes aplikimit elektronik e-Consulting.

Share.