fbpx

Koalicioni ASH -AAA: Enti i Statistikave po kryen vepër penale

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Enti shtetëror për statistikë i cili sot njoftoi se nuk do të fillojë procesi i regjistrimit në terren, në kohën kur ky regjistrim veçmë ka filluar në bazë të ligjit në fuqi, është duke kryer vepër penale.

 

Ky refuzim për të zbatuar ligjin është goditje e rëndë mbi parimin e sigurisë juridike, si koncept themelor i shtetit të së drejtës. I bëjmë thirrje Prokurorisë që urgjentisht t’i ndërmarrë masat e nevojshme për ruajtjen e shtetit të së drejtës, duke ngritur aktakuzë kundër Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit të Entit shtetëror për statistikë.

E përkujtojmë Prokurorinë se çka thotë neni 16 dhe 18 i ligjit për regjistrim.

Neni 16 – Enti Shtetëror i Statistikës kujdeset për ligjshmërinë në përgatitjen, organizimin dhe realizimin e Regjistrimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe kryen mbikëqyrje të punës së personave – pjesëmarrës në Regjistrim.

Neni 18 – Në kuadër të kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj, në kryerjen e punëve të caktuara të Regjistrimit marrin pjesë:

 

Ministria e Mbrojtjes;Ministria e Drejtësisë;Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale;Ministria e Punëve të Jashtme;Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive dhe bartësit e përmbledhjeve të të dhënave.

Share.