fbpx

“FAMILJA MUSLIMANE DUHET TË KETË KUJDES, TË MOS EDUKOJË FËMIJËT MË DËSHIRËN PËR TË FESTUAR VITIN E RI”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Shkruan: Dr.Prof- Musa Musai

Profeti Ynë i Nderuar na ka then:’’Kush përpiqet që t’i ngjasojë nje populli (në mendim , jetesë, veprim etj.) ai është prej tyre’’

Viti i Ri ka të bëjë direkt me kulturën dhe traditën e krishterë, ku përfshihen katolikë dhe ortodoksë. Muslimanët nuk i lidh asgjë me këtë festë. Thuhet se ka të bëjë me mbarimin dhe fillimin e një viti tjetër, arsyetim ky krejt absurd, sepse nuk ka motiv që të festohet largimi i një viti dhe ardhja e një viti tjetër.

Muslimani në familje duhet të ketë kujdes që mos të edukojë fëmijët më dëshirën për të festuar Vitin e Ri por t’u spjegojë fëmijëve të vet se muslimanët kanë festat e Bajramit, ata duhet të jënë të bindur se Viti i Ri nuk është festë muslimane.

Muslimani nuk duhet të vendosë pemën e Vitit të Ri në shtëpinë e vet, sepse ai me këtë veprim është bërë pjesë e festës së Krishtëlindjeve. Pema e Vitit të Ri nuk duhet të vendoset në shtëpinë e muslimanit

‘’as për t’u bërë qëjfin fëmijve’’ sepse ne e kemi të ndalur të imitojmë jomuslimanët dhe festat e tyre. Në Kuranin Famëlartë, Allahu i Madhërueshëm thotë:
‘Nëse i bindesh shumicës mohuse në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e Allahut…..’’

-Dr. Musa Musai
Përshtatur nga botimi’’Psikologjia e identitetit fetar’’

Share.