fbpx

Ç’po ndodh? Ishte në d’etyrë natën kur u v’ra K’lodian Rasha, por ç’i ndodhi sot Ef’ektiivit të P’olicisë? Mësohet se ai është…….!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Më 8 dhjetor vr.asja e K’lodian R ashës tr onditi mbarë o pinionin, t eksa 25-vjeçari u që.llua për vd.ekje nga ef ektivi i Fo rcave Shq iponja.

Bëhet me dije se Pol icia e S htetit ka rikth yer në de tyrë k olegun e pol icit N evaldo H ajdaraj, që vr au më 8 dhjetor të riun.

Erion G jore mësohet se është kth yer në detyrë, vetëm dy javë pas ngj arjes. Nga he timet r ezulton se Gjore nuk ka kr yer sh kelje dhe ka njoftuar menjëherë sapo kolegu i tij N evaldo Hajdaraj k reu ak tin. Ndërkohë që vazhdojnë he time për pol icin që kreu vr.asjen.

Sa i përket ar mës së gjetur në vendng’jarje, po’rokuroria është në pritje të përgjigjes nga lab oratorët jashtë Shqipërisë nëse do të marrin përsipër ek spe rt izën e saj.

Share.