fbpx

Azerbajxhani Lëshon Pamjet e Momenteve të Nxe.hta, Ja si e shkat.ërruan Sist.emin S-300 të Ar.menëve….

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

S-300 është emri për një seri ra.ke.tash Ruse an.ti-aj.rore me rr.eze të gjatë të pro.dhu.ara nga Almaz Scientific Industrial Corporation, të gjitha bazuar në versionin origjinal sovj.etik S-300P nga 1979.Sistemi S-300 u zhvillua si një mbrojtje kun.dër avio.nëve dhe ra.ket.ave të lundrimit për mbrojtjen ajrore sov.je.tike. Me kalimin e kohës, u zhvilluan versione që mund të kapnin r.ak.eta bali.stike.Shty,pe rek.lam.en dhe vazh.do

Share.